Έρχονται τα φωτοβολταϊκά στις στέγες

Έρχονται τα φωτοβολταϊκά στις στέγες

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται ότι θα υπογραφεί και θα πάρει τον δρόμο για το εθνικό τυπογραφείο η πολυαναμενόμενη, εδώ και μια διετία, Υπουργική Απόφαση που θα δίνει το …λάκτισμα για την επανέναρξη του προγράμματος για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, τα οποία θα αφορούν οικιακούς καταναλωτές


Σε εφαρμογή της τροπολογίας που είχε προστεθεί στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση των κοινοτικών Οδηγιών για την ενεργειακή απόδοση, η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) θα καθορίζει τους δικαιούχους του νέου ειδικού προγράμματος, τη χρονική διάρκειά του, τη μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση, την αδειοδοτική διαδικασία που θα περιγράφει τον τρόπο υποβολής των σχετικών αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και τον τύπο και το περιεχόμενο των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι αξιοσημείωτο ότι το παλιό πρόγραμμα είχε ξεκινήσει το 2009, αλλά είχε σταματήσει το 2019, αν και παρέμενε ανενεργό ήδη από το 2013.

Με τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι οικιακοί καταναλωτές, θα μπορούν να πωλούν στο δίκτυο έναντι καθορισμένης τιμής, το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα που θα εγκαθιστούν ενώ θα ορίζεται και ο μέγιστος χρόνος που θα λειτουργεί το πρόγραμμα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ευνοεί κυρίως τα εξοχικά σπίτια, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται παρά λίγες ημέρες τον χρόνο. Το νέο πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα πώλησης της παραγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα στο δίκτυο με τιμή στα 8,7 λεπτά η κιλοβατώρα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει συστήματα 6 κιλοβάτ (kWp) και όχι 10 kWp όπως προέβλεπε το προηγούμενο πρόγραμμα.

Αυτά θα αμείβονται με σταθερή «ταρίφα» _ 87 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ήτοι 8,7 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα _ για την παραγόμενη ηλεκτροπαραγωγή μέσω συμβάσεων 25ετούς διάρκειας. Η απόσβεση της αρχικής επένδυσης εκτιμάται ότι θα έχει γίνει εντός της πρώτης οκταετίας ή το πολύ εντός των πρώτων 10 ετών, ενώ τα υπόλοιπα χρόνια έως την 25ετία ο καταναλωτής θα έχει καθαρά κέρδη.

Τα φωτοβολταϊκά στις στέγες θα μπορούν να εγκαθίστανται όχι μόνο στη στέγη των κτιρίων, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του κελύφους, δηλαδή στο δώμα, στα στέγαστρα των βεραντών, στις προσόψεις, στα σκίαστρα, σε αποθήκες και χώρους στάθμευσης, ακόμη και στο έδαφος. Η εφαρμογή του προγράμματος “κουμπώνει” και με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), στο οποίο αναφέρεται ότι, θα πρέπει να επιτευχθεί γεωγραφική διασπορά των ΑΠΕ, ώστε εκτός από την ισόρροπη ανάπτυξη από άποψη κάλυψης διαθέσιμων εκτάσεων, να περιοριστούν προβλήματα επάρκειας.

Όπως σημειώνεται, σε αυτήν την κατεύθυνση, μεταξύ άλλων, «προωθούνται φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες και κτίρια, μικρές ανεμογεννήτριες που ενσωματώνουν αναπτυξιακά και κοινωνικά πλεονεκτήματα…».

Πηγή: energia.gr

Απάντηση