Επτά θυγατρικές φτιάχνει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες για να χτυπήσει έργα ΑΠΕ σε όλους τους τομείς

ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Άλλη θυγατρική θα στοχεύει για παράδειγμα σε έργα ΑΠΕ αποκλειστικά στο εξωτερικό, άλλη θα αφορά μόνο σε αιολικά, άλλη θα έχει αντικείμενο μόνο στην βιομάζα, άλλη στην γεωθερμία, κ.ο.κ.

Τα παραπάνω αποφάσισε προχθές το Δ.Σ. της ΔΕΗ, ενώ η τελική έγκριση πρόκειται να δοθεί κατά την προσεχή γενική συνέλευση μετόχων της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Στην πράξη μέσω αυτών των SPV (Special Purpose Vehicle) η ΔΕΗΑΝ θα επιχειρήσει να αποκτήσει εκείνη την ευχέρεια που έχουν και οι ιδιωτικές εταιρείες ως προς τη χρηματοδότηση, κατασκευή και εκμετάλλευση των ενεργειακών έργων. Ανάλογα με το αντικείμενο, η θυγατρική της ΔΕΗ θα έχει τη δυνατότητα, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο, να προχωρά σε συμφωνίες με ιδιώτες, να δημιουργεί joint venture ή να μεταβιβάζει μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού έως και το 51% κάποιας θυγατρικής εταιρείας.

Συνοψίζοντας οι επτά αυτές εταιρείες θα αφορούν:

  • Μία Εταιρεία Συμμετοχών μέσω της οποίας η ΔΕΗΑΝ θα διεκδικήσει ή θα κατασκευάσει έργα ΑΠΕ στο εξωτερικό, όπως σε Κόσσοβο, Τουρκία κ.ό.κ.
  • Μία Εταιρεία Συμμετοχών μέσω της οποίας θα συμμετάσχει σε επενδυτικά σχήματα για την κατασκευή αιολικών πάρκων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχουν στο τραπέζι αρκετές προτάσεις από εγχώριους κατόχους αδειών για από κοινού κατασκευή αιολικών.
  • Μια θυγατρική που θα κατασκευάσει το μεγάλο αιολικό 100 MW στη Ροδόπη, συνολικού προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ. Η θυγατρική αυτή θα αναζητήσει συνεργασία ή συνεργασίες με άλλες εταιρείες.
  • Δύο θυγατρικές σχετικά την κατασκευή δύο αιολικών πάρκων, για την κατασκευή των οποίων “βγαίνει” ο διαγωνισμός το επόμενο διάστημα.
  • Μία θυγατρική για την προώθηση έργων βιομάζας και βιοαερίου
  • Μία εταιρεία για τη δραστηριοποίηση στον τομέα της γεωθερμίας χαμηλής θερμοκρασίας.

Το θέμα των θυγατρικών δεν είναι καινούργιο για την ΔΕΗΑΝ. Εδώ και καιρό, η εταιρεία διαθέτει δύο τέτοιες θυγατρικές, μία για επενδυσεις στη γεωθερμία, και μία με αντικείμενο την βιομάζα.

Εν προκειμένω, η πρώτη αφορά στην αξιοποίηση των τεσσάρων γεωθερμικών πεδίων υψηλής ενθαλπίας (Λέσβος, Νίσυρος, Μέθανα και το σύμπλεγμα Μήλου – Κιμώλου – νήσου Πολυαίγου). Για τα τέσσερα παραπάνω πεδία τρέχει αυτή την περίοδο διαγωνισμός σχετικά με την πρόσληψη στρατηγικού εταίρου.

Η δεύτερη θυγατρική της ΔΕΗΑΝ αφορά στην κατασκευή και εκμετάλλευση μονάδας βιομάζας στο Αμύνταιο της Φλώρινας, με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 25 MW και 45 MW θερμικής ενέργειας.

Το κόστος του έργου εκτιμάται σε 65 εκατ. ευρώ και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2019. Τόσο η κατασκευή, όσο και η λειτουργία της μονάδας θα γίνουν από κοινού με στρατηγικό εταίρο, ο οποίος και θα επιλεγεί κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού.

Πηγή: energypress.gr

Απάντηση