Επιχειρηματικές ευκαιρίες και στην ενέργεια για τους Έλληνες στην Αλβανία

«Επιχειρηματικές ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης των διμερών εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων της Αλβανίας με την Ελλάδα, ιδίως σε τομείς όπου η χώρα μας διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα αναμένεται να υπάρξουν, στο άμεσο μέλλον, αρκεί να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της αγοράς».
Αυτό υπογραμμίζεται στην έκδοση υπό τον τίτλο «Οδηγός Επιχειρείν στην Αλβανία» του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων της πρεσβείας μας στα Τίρανα και προστίθεται ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, οι εκτιμήσεις για σταθερή αναπτυξιακή οικονομική πορεία τα επόμενα χρόνια, καθώς και ο σχεδιασμός για ανάπτυξη υποδομών, ενισχύουν τις προσδοκίες στον επιχειρηματικό κόσμο για περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών.
Υπενθυμίζεται στον οδηγό ότι το Πρόγραμμα Οικονομικής Μεταρρύθμισης της Αλβανίας για την περίοδο 2016-2018, περιέχει τις βασικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες θα επικεντρωθεί η κυβέρνηση όπως, η περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, η εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας για την κατασκευή και αναβάθμιση του Διαδρόμου Αδριατικής – Ιονίου, η βελτίωση των υποδομών στο λιμάνι του Δυρραχίου, η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τα ευρυζωνικά δίκτυα, ο αναδασμός της γεωργικής γης, η τυποποίηση του τουριστικού τομέα, η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για τη μείωση των επισφαλών δανείων στο τραπεζικό σύστημα, η μείωση των εμποδίων για τις επιχειρήσεις και η διευκόλυνση του εμπορίου, η εφαρμογή των πρόσφατων νομικών αλλαγών για την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων κ.α.
«Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, τα προσεχή χρόνια αναμένεται να υλοποιηθούν μεγάλα έργα υποδομής, καλύπτοντας σε σημαντικό βαθμό το έλλειμμα υποδομών της χώρας, καθώς και διάφορα προγράμματα, με τη συγχρηματοδότηση τόσο της ΕΕ, όσο και Διεθνών Οργανισμών, καθώς και λοιπών φορέων Αναπτυξιακής Συνεργασίας, δημιουργώντας παράλληλα αντίστοιχες επιχειρηματικές ευκαιρίες, σε τομείς όπως: κατασκευές, ενέργεια, αγροτικός τομέας, μεταποίηση τροφίμων, ύδρευση, δίκτυα μεταφορών, τουρισμός, περιβάλλον, ψηφιακές τεχνολογίες, εκπαίδευση και άλλα» σημειώνεται σχετικά στον οδηγό.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι στις άμεσες προτεραιότητες της αλβανικής κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και του τομέα του τουρισμού, οι οποίοι βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, καθώς επίσης και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών.
Μια επίσης βασική πρόκληση είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, όσον αφορά στις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα προσόντα σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Συνεπώς, στο άμεσο μέλλον, αναμένεται να υπάρξουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης των διμερών εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων με την Ελλάδα, ιδίως σε τομείς όπου η χώρα μας διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, αρκεί να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της αγοράς.
Υπενθυμίζεται ότι οι διμερείς οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από μια αυξανόμενη δυναμική με πολλές προοπτικές βελτίωσης, τόσο στον εμπορικό τομέα όσο και στις επενδύσεις.
Το διμερές οικονομικό και εμπορικό θεσμικό πλαίσιο μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας καλύπτει ένα σημαντικό εύρος τομέων, γεγονός που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Αλβανίας και τον πρώτο ξένο επενδυτή.
Για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στη γειτονική αλβανική αγορά υπάρχουν σημαντικές προοπτικές.

Απάντηση