ΠΟΒΑΣ: Επαναπιστοποίηση των Τεχνιτών Δομικών Έργων Αλουμινίου και Σιδήρου

ΠΟΒΑΣ: Επαναπιστοποίηση των Τεχνιτών Δομικών Έργων Αλουμινίου και Σιδήρου

H Πανελλήνια Ομοσπονδία ΠΟΒΑΣ σε συνεργασία με το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ, ξεκίνησαν και πραγματοποιούν ειδικά διαμορφωμένα σεμινάρια με στόχο την επαναπιστοποίηση των Τεχνιτών Δομικών Έργων Αλουμινίου και Σιδήρου.


Τα σεμινάρια που έχουν ως στόχο την επαναπιστοποίηση των Τεχνιτών Δομικών Έργων Αλουμινίου και Σιδήρου, πραγματοποιούνται διαδικτυακά και απευθύνονται σε ήδη πιστοποιημένους κατασκευαστές, των οποίων λήγει η διάρκεια πιστοποίησης.

Επιπροσθέτως πρόκειται να διεξαχθούν και σεμινάρια για την εξ’ αρχής πιστοποίηση επαγγελματιών κατασκευαστών αλουμινίου και σιδήρου οι οποίοι διαθέτουν εργασιακή εμπειρία.

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη πιστοποίηση των Τεχνιτών Δομικών Έργων Αλουμινίου και Σιδήρου που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε το 2015, αξιολογήθηκε ως πολύ χρήσιμη και επαρκής από τους συνάδελφους τόσο εντός όσο και εκτός των ελληνικών συνόρων και μάλιστα σε χώρες με αυστηρές προδιαγραφές έργων όπως η Γερμανία.

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Απάντηση