Εντοπισμός ευκαιριών ριζικής ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με τη χρήση της βαθμολογίας του διαδικτυακού εργαλείου Enerfund

Enerfund

Το εργαλείο Enerfund στοχεύει στην κινητοποίηση επενδύσεων ριζικής ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στην Ευρώπη.


Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρέχει χρήσιμες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σε ενδιαφερόμενους φορείς (όπως χρηματοδοτικούς φορείς, τοπικές αρχές και πάροχους Ενεργειακών Υπηρεσιών), που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, το εργαλείο αξιοποιεί, κυρίως, δεδομένα από βάσεις δεδομένων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, αλλά και άλλες συναφείς βάσεις, τα οποία στη συνέχεια διατίθενται σε ένα περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη, με αποτύπωση σε χάρτη, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να αναζητήσει ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Το Enerfund διατίθεται δωρεάν και περιλαμβάνει δεδομένα κτιρίων και κτιριακών μονάδων από 13 χώρες της Ευρώπης προσφέροντας τη δυνατότητα σύγκρισής τους μέσω της βαθμολογίας Enerfund.

Η βαθμολογία αυτή κυμαίνεται από το 0 (καμία προοπτική ενεργειακής αναβάθμισης) μέχρι το 100 (ιδανικό κτίριο για ενεργειακή αναβάθμιση) και είναι το αποτέλεσμα μιας εξίσωσης που χρησιμοποιεί επιλεγμένες παραμέτρους, καθοριστικές για τη λήψη απόφασης ενεργειακής αναβάθμισης σε ένα κτίριο.

Οι παράμετροι αυτές είναι το εμβαδόν του κτιρίου, το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, το έτος ανέγερσης, οικονομικά στοιχεία που αφορούν την αξία των κτιρίων στην περιοχή που βρίσκεται το κτίριο, ο βαθμός χρήσης του κτιρίου, ο βαθμός οικονομικής συνεισφοράς του επενδυτή στην ενεργειακή αναβάθμιση, τα επίπεδα ηχορύπανσης στην περιοχή και η κατάσταση ιδιοκτησίας του κτιρίου.

Η εξίσωση της βαθμολογίας έχει αναπτυχθεί ώστε να είναι κοινή για όλες τις χώρες και να μπορεί να εφαρμοστεί όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα κτιρίων.

Το διαδικτυακό εργαλείο διατίθεται από τον Ιανουάριο του 2018 και από τότε αναβαθμίζεται συνεχώς, παρέχοντας στον χρήστη περισσότερες επιλογές και δυνατότητες, καθώς επίσης και περισσότερα δεδομένα για τα κτίρια. Παρέχει πληροφορίες για κτίρια στις εξής χώρες: Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά, έχουν ενσωματωθεί στο εργαλείο 73 εκατομμύρια δεδομένα κτιρίων από 8 εκατομμύρια Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, ενώ για κάθε κτίριο καθορίζεται η ακριβής του τοποθεσία και προβάλλεται στον χάρτη με μια κουκκίδα με χρώμα που αντιστοιχεί στην ενεργειακή του κλάση.

Οι δυνατότητες του εργαλείου, οι οποίες θα συνεχίσουν να βελτιώνονται, παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2019, σε συνέδριο στις Βρυξέλλες με τίτλο “New technologies and open data levers to achieve climate and energy goals”.

Η παρουσίαση αυτή ήταν ένα μέρος από μια ευρεία συζήτηση με κύριο θέμα τα ενεργειακά δεδομένα στην Ευρώπη, στην οποία συμμετείχαν και οργανισμοί με άλλα σχετικού αντικειμένου έργα, ενώ περιελάμβανε ομιλητές από διάφορους φορείς (Climate KIC, DG Energy, Energy Web Foundation, κ.α).

Όλες οι παρουσιάσεις του συνεδρίου είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο της ιστοσελίδας Enerfund.

Για περιήγηση στο εργαλείο επισκεφτείτε το σύνδεσμο app.enerfund.eu ενώ στο κανάλι YouTube διατίθενται βίντεο επεξήγησης της χρήσης του:

How to use Enerfund: youtube.com/watch?v=VloZg890Ml8

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] και για τα τελευταία νέα επισκεφτείτε τον σύνδεσμο enerfund.eu

Πηγή: b2green.gr

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση