ΕΝΚΑΣ: Σεμινάριο για το Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής σε συνεργασία με την ΠΟΒΑΣ

Στις 23 Μαΐου 2018 η ΕΝΚΑΣ σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, υλοποίησαν το δεύτερο σεμινάριο για το Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής, ΠΟΒΑΣ – FPC και την εφαρμογή των απαιτήσεων για την σήμανση CE στον τομέα των κουφωμάτων αλουμινίου.

Το σεμινάριο παρείχε στους κατασκευαστές ολοκληρωμένες λύσεις στην καθημερινότητα τους και πληροφορίες για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ.

Το σεμινάριο διεξήχθη στα γραφεία της ΕΝΚΑΣ στην Νίκαια και ήταν διάρκειας 5 ωρών με εισηγητή τον κ. Στέλιο Λαμπρακόπουλο Υπεύθυνο Εκπαίδευσης και Πιστοποιήσεων της ΠΟΒΑΣ.

Το σεμινάριο κάλυψε και τις επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν ένα Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής ή είναι πιστοποιημένες με ISO 9001 ώστε να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές και να αποκτήσουν τη βεβαίωση εφαρμογής και την πιστοποίηση, ΠΟΒΑΣ FPC.

Η συμμετοχή στην διαδικασία εκπαίδευσης – πιστοποίησης κρίνεται απαραίτητη, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι συνάδελφοι να εφαρμόσουν το ΠΟΒΑΣ – FPC και να έχουν τα εφόδια και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Απάντηση