ΕΝΚΑΣ Η εκπαίδευση συνεχίζεται…

Η  ΕΝΚΑΣ  στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης υλοποίησε νέο κύκλο σεμιναρίων για  την επιμόρφωση των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – μέλη της.Το σεμινάριο διεξήχθη στον διαμορφωμένο χώρο εκπαίδευσης της Ένωσης, με θέμα «Συστήματα ελέγχου της ποιότητας στην παραγωγή μεταλλικών κατασκευών». Η εκπαιδευτική διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 32 ώρες. Το σεμινάριο ήταν πολύ περιεκτικό και ιδιαίτερα χρήσιμο για τους εκπαιδευόμενους που το  παρακολούθησαν. Στην αξιολόγηση που ακολούθησε οι εκπαιδευόμενοι απάντησαν στο σύνολό τους ότι θα το πρότειναν και σε άλλους συνάδελφους τους.

Απάντηση