Εγγραφές από σήμερα για το διαγωνισμό φωτοβολταϊκών από τη ΡΑΕ με τέσσερις Οδηγούς

Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 14/11/2016 η εγγραφή – όσων προσώπων ή εταιρειών ενδιαφέρονται – στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον πιλοτικό διαγωνισμό των φωτοβολταϊκών.
Η ΡΑΕ ανάρτησε τέσσερις (4) Οδηγούς:
Για την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα φυσικού προσώπου
Για την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εταιρείας
Για την προσθήκη χρήστη σε εγγεγραμμένη εταιρεία (να μπορείς δηλαδή να προσθέσεις χρήστη άλλη μέρα, μετά την εγγραφή)
Για την Υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής- Υπεύθυνης Δήλωσης και των Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
Στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ υπάρχει πλέον “μόνιμο σημείο” για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
http://www.rae.gr/site/categories_new/renewable_power/pilotpv.csp

Απάντηση