ENGAIA: Σχόλιο για το Σχέδιο Νόμου για τις ΑΠΕ

Η ENGAIA AE, μέλος του Ομίλου ECOERA, σημειώνει: “Η αυθαίρετη και μονομερής τροποποίηση «εγγυημένων τιμών», όπως επίσης και η εκβιαστική επιβολή αναδρομικών μέτρων με συνοπτικές νομοθετήσεις, απέχουν πολύ από την εικόνα ενός ασφαλούς επενδυτικού προορισμού.

Αντιθέτως, υποτυπώδεις κανόνες που ορίζουν θεσμικά το περιβάλλον, τα ρίσκα και τις προβλέψεις ενός (ακόμη και τολμηρού) επενδυτή, πλέον παύουν να υφίστανται όταν η πρόθεση του ίδιου του νομοθέτη αποδεικνύεται πως δεν είναι η δίκαιη επίλυση ενός προβλήματος, αλλά η μετακύλισή του στον πιο αδύναμο κρίκο συνοχής δηλ. τους ίδιους επενδυτές-παραγωγούς, με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Από την πλευρά μας, στηρίζουμε την όποια πρόταση επιφέρει:

α) Τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο,
β) Δίκαια και μεθοδική άρση όσων στρεβλώσεων στο ελληνικό σύστημα ενέργειας προηγήθηκαν αλλά και θα ακολουθήσουν εάν δεν παρθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες,
γ) Διασφάλιση του ελάχιστου αισθήματος δικαίου των επενδυτών-παραγωγών που αποτέλεσαν την αιτία δημιουργίας κλαδικής ανάπτυξης, θέσεων εργασίας και τεχνογνωσίας σε μία πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα και
δ) Ως άμεση απόρροια των παραπάνω, τα ελάχιστα εχέγγυα εμπιστοσύνης για μελλοντική συμμετοχή νέων επενδυτών στο χώρο των ελληνικών ΑΠΕ
Ως μία εταιρεία ωστόσο, η οποία είχε έως σήμερα μία σημαντική ενασχόληση με τον κλάδο των ΑΠΕ και έχει επιλέξει την πολιτική της επανεπένδυσης στο χώρο που τη δημιούργησε, θεωρούμε πως αξίζει μία ιδιαίτερη μνεία στον κλάδο της Βιομάζας και του Βιοαερίου, όπου έχει υπάρξει έντονη δραστηριοποίησή μας την τελευταία διετία μέσω έρευνας και ανάπτυξης παραγωγής εξοπλισμού Αεριοποίησης, αλλά και έκδοσης αδειών νέων έργων εκ μέρους επενδυτών.

Οι προτεινόμενες μειώσεις στα εν λόγω έργα με την συνεπακόλουθη επιδείνωση των προοπτικών υλοποίησής τους είναι λανθασμένες, κυρίως για τους εξής λόγους: Για το μεγαλύτερο μέρος των κατατεθειμένων αιτήσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Βιομάζας ή Βιοαερίου, παύουν να είναι βιώσιμα τα επιχειρηματικά σχέδια υπό τις παρούσες επενδυτικές συνθήκες.

Πρόκειται για έναν κλάδο στον οποίο έχουν υλοποιηθεί ελάχιστα έργα και συνεπώς η όποια μείωση στις τιμές δεν θα αποφέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ένα μεγάλο μέρος των εσόδων από μια τέτοια μονάδα επιστρέφει ανταποδοτικά στην εγχώρια αγορά για προμήθεια πρώτης ύλης, κάλυψη λειτουργικών αναγκών και για εργασία. Η μη υλοποίησή τους προφανώς στερεί τη δυνατότητα αυτής της τοπικής ανάπτυξης.

Η προώθηση του συγκεκριμένου κλάδου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας δεδομένης της συσχέτισης με πρωτογενή τομέα αλλά και της αξιοποίησης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων. Οι μονάδες αυτές έχουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη καθότι συμβάλουν στην διαχείριση των βιομηχανικών και αγροτοκτηνοτροφικών υποπροϊόντων αλλά και παραπροϊόντων ξυλώδους βιομάζας ενεργειακών καλλιεργειών.

Έστω και την τελευταία στιγμή και λαμβάνοντας υπόψη τον έντονο απόηχο της αντίδρασης που προκαλεί η παρούσα νομοθετική πρόταση, θεωρούμε πως με κοινό γνώμονα τα παραπάνω αξιώματα όπως διατυπώθηκαν, θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές ή ακόμη και η εκ βάθρων επαναδιατύπωσή της.

Απάντηση