Ενεργειακός σχεδιασμός: 9 + 7 μέτρα για την ενεργειακή θωράκιση ιδιωτικών κατοικιών και δημοσίων κτιρίων

ενεργειακός-σχεδιασμός-κτίρια

Εννέα μέτρα πολιτικής για την ενεργειακή θωράκιση των ιδιωτικών κτιρίων που αποσκοπούν στην ανακαίνιση του 10% του κτιριακού αποθέματος ως το 2030 περιλαμβάνει το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα που τέθηκε την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 σε διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο ενεργειακός σχεδιασμός προβλέπει συγκεκριμένα:

 1. Χρηματοδοτικά προγράμματα ανακαίνισης κτιρίων κατοικίας στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.
 2. Χρηματοδοτικά προγράμματα ανακαίνισης κτιρίων τριτογενή τομέα (εκτός δημοσίου) στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.
 3. Προώθηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) στον ιδιωτικό τομέα μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
 4. Χρήση φορολογικών και πολεοδομικών κινήτρων για την υλοποίηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια κατοικίας και του τριτογενή τομέα (εκτός δημοσίου).
 5. Κανονιστικά μέτρα για την προώθηση των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB).
 6. Κανονιστικά, φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα για την προώθηση κτιρίων άνω των ελάχιστων ενεργειακών απαιτήσεων (nZEB).
 7. Υποχρεωτική εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων σε νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια.
 8. Αντικατάσταση των παλαιών λεβήτων πετρελαίου με νέα πιο αποδοτικά συστήματα θέρμανσης σε κτίρια.
 9. Αντιμετώπιση του φαινομένου διάσπασης κινήτρων μεταξύ ενοίκων – ιδιοκτητών, καθώς και διασφάλιση κάλυψης αναγκών θερμικής άνεσης μεταξύ των χρηστών κτιρίων πολλαπλών ιδιοκτησιών.
 10. Σε σχέση με την ανακαίνιση των κατοικιών τονίζεται ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας κατά 12 δισεκατομμύρια ευρώ καθώς και τη δημιουργία και διατήρηση πάνω από 20.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Δημόσια κτίρια

Για τα δημόσια κτίρια προβλέπεται αντίστοιχα:

 1. Προώθηση ΣΕΑ στο δημόσιο τομέα μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
 2. Χρηματοδοτικά προγράμματα ανακαίνισης κτιρίων δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.
 3. Χρηματοδότηση αναβαθμίσεων δημόσιων κτιρίων βάσει των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και των Σχεδίων Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων των Δήμων και Περιφερειών.
 4. Βελτίωση κανονιστικού πλαισίου και ενίσχυση ρόλου ενεργειακών υπευθύνων δημοσίων κτιρίων.
 5. Προώθηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης στα δημόσια κτίρια.
 6. Κανονιστικά μέτρα για την προώθηση των κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB).
 7. Κανονιστικά, φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα για την προώθηση κτιρίων άνω των ελάχιστων ενεργειακών απαιτήσεων (nZEB).

Πηγή: ecopress.gr

Απάντηση