Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων: Το τριπλό όφελος για ΑΕΠ, κατασκευαστικό κλάδο και ιδιώτες

ΑΕΠ

Το μέτρο μπορεί να αποδώσει ακόμη και €1,7 δισ. στο ΑΕΠ.


Στο 5,2% του ΑΕΠ βρίσκεται η προστιθέμενη αξία του τομέα των κατασκευών στην Ελλάδα, έναντι 8,8% του ευρωπαϊκού μέσου όρου (ΕΕ28) ενώ στη διάρκεια της κρίσης η προστιθέμενη αξία του ευρύτερου τομέα μειώθηκε περί το 51%, από €22,4 δισ. το 2007 σε €10,8 δισ. το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ.

Δεδομένης της συμβολής του ευρύτερου κλάδου – και μάλιστα παραδοσιακά- στην ελληνική οικονομία, οι μελετητές του ΙΟΒΕ τονίζουν την άρρηκτη σύνδεση της εκ νέου ανάπτυξης του κλάδου με την πορεία της οικονομίας της χώρας.

Ελλείψει τραπεζικής χρηματοδότησης και μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, η τόνωση των επενδύσεων σε νέες κατοικίες και κτίρια είναι εξαιρετικά δύσκολη, ωστόσο, η επένδυση στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος μπορεί να έχει τριπλή επίδραση στην οικονομία, τον κατασκευαστικό κλάδο αλλά και τους πολίτες, μέσω της αναβάθμισης της περιουσίας τους αλλά και της εξοικονόμησης στα κόστη ενέργειας ανά νοικοκυριό.

Πεπαλαιωμένο το κτιριακό απόθεμα

Σε μεγάλο ποσοστό τα κτίρια στην Ελλάδα (ιδιωτικά και δημόσια) είναι «ενεργειακά σουρωτήρια» με ό,τι αυτό σημαίνει για το ενεργειακό κόστος για ιδιώτες, τη βιομηχανία και το κράτος.

Μόλις το 16% των κτιρίων στην Ελλάδα έχει κατασκευαστεί μετά το 2000 ενώ 1 στα 2 είναι πριν το 1980.

Αυτό σημαίνει ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα συστήματα θερμομόνωσης.

Όπως ανέφεραν μελετητές του ΙΟΒΕ στο Build, το κόστος αναβάθμισης μιας κατοικίας π.χ. μπορεί να αποσβεστεί σε μόλις 4 με 6 χρόνια.

Τα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος δείχνουν ότι ανάλογα με τον τύπο κτηρίου και την κλιματική ζώνη, θα μπορούσε να καταναλώνεται από 38% έως 68% λιγότερη ενέργεια μετά από μια ενεργειακή αναβάθμιση.

Όφελος έως €1,7 δισ. στο ΑΕΠ – Κλειδί τα tax credits

Σύμφωνα με το σχέδιο του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, πλέον αναγκαίες την επόμενη δεκαετία είναι οι επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Στην εκτίμηση επενδύσεων στους βασικούς τομείς του Σχεδιασμού (2020-2030), σε σύνολο €32,7 δισ., τα περίπου €9 δισ. προορίζονται για αυτό το στόχο.

Τι θα φέρει η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων

Η επιτάχυνση του ρυθμού ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος στην Ελλάδα θα τονώσει, σύμφωνα με τους μελετητές του ΙΟΒΕ, σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα αλλά και την απασχόληση.

Στο καλό σενάριο της ενίσχυσης (μέσω και κινήτρων) της αναβάθμισης αυτής και προσμετρώντας τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην οικονομία, εκτιμήθηκε ότι ο αντίκτυπος στο ΑΕΠ μπορεί να αγγίζει και τα €1,7 δισ. ετησίως.

Προϋπόθεση η ύπαρξη μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού

Προκειμένου για τα παραπάνω, όμως, το ΙΟΒΕ προτείνει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας μακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασμός για τις υποδομές της χώρας με ανάπτυξη προγράμματος εκτεταμένων κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, στο οποίο θα περιλαμβάνονται πολυετείς πιστώσεις φόρου για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (tax credits), αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων κ.α.

Ενδεικτικά αναφέρονται η μείωση του ΦΠΑ στην οικοδομή από 24% σε 13% αλλά και η μείωση του ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που αναβαθμίζονται ενεργειακά.

Απάντηση