Ένα εντυπωσιακό έργο με τη συμβολή της METAL PLUS!

Για την αποπεράτωσή του χρησιμοποιήθηκαν τα πρωτοποριακά συστήματα 𝗮𝗹𝘂𝗽𝗹𝗮𝘀𝘁 𝟰𝟬𝟬𝟬 και τα αξιόπιστα συρόμενα 𝗦𝟰𝟲 της 𝗘𝗹𝘃𝗶𝗮𝗹.


  • Το σύστημα 𝗮𝗹𝘂𝗽𝗹𝗮𝘀𝘁 𝟰𝟬𝟬𝟬 προσφέρει αξεπέραστη θερμομόνωση, εξοικονόμηση ενέργειας και μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες.
  • Τα συρόμενα 𝗦𝟰𝟲 της 𝗘𝗹𝘃𝗶𝗮𝗹, τα οποία προσφέρουν σίγουρη θερμομόνωση, αξιοσημείωτη ποιότητα κύλισης και ανεμπόδιστη θέα.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην κατασκευή ειδικών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, τα οποία τοποθετήθηκαν στα παράθυρα, προκειμένου να διατηρηθεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας της οικίας.

Απάντηση