Η Elvial στην ημερίδα της ΕΝΚΑΣ με θέμα τον «Αθέμιτο Ανταγωνισμό»

Η Elvial στην ημερίδα της ΕΝΚΑΣ

Η Elvial ήταν χορηγός, σε μια πολύ φιλόδοξη και κυρίως διαφορετική ως προς το περιεχόμενο της, ημερίδα που διοργάνωσε η ΕΝΚΑΣ με θέμα: «Ο Αθέμιτος Ανταγωνισμός στον κλάδο των δομικών κατασκευαστών αλουμινίου και σιδήρου».

Για πρώτη φορά συγκροτημένα φορέας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και την ευθύνη για την ανάδειξη μιας στρεβλής πραγματικότητας και την αφύπνιση όλων , με σκοπό να εμποδίσει την περαιτέρω συρρίκνωση του κλάδου και τον μαρασμό των ελληνικών βιοτεχνιών, όπως είπαν οι διοργανωτές.

Η Elvial στην ημερίδα της ΕΝΚΑΣ

Στην ανάλυση του θέματος και την ανταλλαγή των απόψεων προέκυψε πως είναι πλέον σύνηθες το φαινόμενο να εμπλέκονται οι ρόλοι και να βρίσκονται ξαφνικά όλοι μαζί.

Δηλαδή βιομηχανίες παραγωγής συστημάτων και κατασκευαστές αλουμινίου, ανταγωνιστές μικρών ή μεγάλων κατασκευαστικών έργων.

Εντυπωσιακή ήταν η εισήγηση του θέματος από τον ταμία του σωματείου κ. Τσελεπή Δημήτρη ο οποίος ανέφερε χωρίς περιστροφές πως πλέον κάποιοι παραγωγοί συστημάτων διεκδικούν και αναλαμβάνουν απ’ ευθείας έργα ανακαινίσεων ξενοδοχείων κ.α.

Είναι ένα θέμα που συμφώνησαν όλοι πως πρέπει να επιλυθεί άμεσα χωρίς περιττές καθυστερήσεις με την ουσιαστική βοήθεια όλων των εμπλεκομένων.

Αναφορές επίσης έγιναν και σε άλλα σημαντικά θέματα όπως η διόγκωση παραβατικών φαινομένων, όπως η παράνομη διανομή εμπορευμάτων, οι εισαγωγές προφίλ και κουφωμάτων από γειτονικές χώρες με νόμιμο ή παράνομο τρόπο κ.α.

Οι εισηγήσεις κατέληξαν με ενδιαφέρουσες για την προώθηση των θεμάτων προτάσεις ενώ τονίστηκε πως η αυστηροποίηση των ποινών και ο συστηματικότερος έλεγχος από την πλευρά της πολιτείας είναι απαραίτητος και πρέπει να ενταθεί. Παρόλα αυτά έχει αποδειχτεί ότι δεν επαρκούν τα μέτρα χωρίς την προστασία του κλάδου από αυτούς που τον υπηρετούν.

Η Elvial στον χρόνο που ευγενώς της προσφέρθηκε, δήλωσε την αμέριστη υποστήριξη της στις προσπάθειες της ΕΝΚΑΣ για ένα ώριμο επαγγελματικό ζήτημα που η επίλυση του επιβάλλεται πλήρως από στις ανάγκες και τα επίκαιρα προβλήματα ενός κλάδου που πλήττεται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση.

Απάντηση