ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση οικοδομικής δραστηριότητας κατά 17,6% τον Ιούνιο

ΕΛΣΤΑΤ-αύξηση-οικοδομικής-δραστηριότητας

Μεγάλη αύξηση, σε ποσοστό 17,6%, παρουσίασε η οικοδομική δραστηριότητα της χώρας με βάση τον αριθμό των οικοδομικών αδειών κατά τον μήνα Ιούνιο 2021, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας, ανήλθε σε 2.082 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 574,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.359,5 χιλιάδες m3 όγκου -μια αύξηση κατά 57,3% στην επιφάνεια και κατά 54,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.


Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Ιούνιο 2021 ανήλθαν σε 2.069 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 572,0 χιλιάδες m 2 επιφάνειας και 2.344,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 57,5% στην επιφάνεια και κατά 54,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιούνιο 2021, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 13 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 15,2 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιούνιο 2021, είναι 0,6%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2020 έως τον Ιούνιο 2021, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 22.031 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.203,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 21.793,5 χιλιάδες m 3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2019 – Ιουνίου 2020 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 18,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 27,2% στην επιφάνεια και κατά 21,9% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2020 – Ιουνίου 2021, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 18,7% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 26,3% στην επιφάνεια και κατά 20,3% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2019 – Ιουνίου 2020. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,3%.

Το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 36,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 62,3% στην επιφάνεια και κατά 57,4% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2020. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 36,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 60,6% στην επιφάνεια και κατά 53,6% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020.

Πηγή: news.b2green.gr

Απάντηση