Ελληνική Ένωση Αλουμινίου: Νέος Πρόεδρος ο Γιώργος Δουκίδης

Ελληνική Ένωση Αλουμινίου
Print Friendly, PDF & Email

Κατά την 32η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου (ΕΕΑ) που έγινε στις 12 Μαρτίου 2018, ένα από τα θέματα ήταν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τις εκλογές και την σύσταση σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου για την περίοδο 2018-2020 αποτελείται από τους κ.κ.:

Θέση Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Γιώργος Δουκίδης
Αντιπρόεδρος Κώστας Κατσαρός
Αντιπρόεδρος Σπήλιος Μανιάς
Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Τσιάρας
Αντιπρόεδρος Ασημίνα Τζίκα
Γεν. Γραμματέας θεόδωρος Καντώνιας
Ταμίας Γιώργος Καρούμπας
Έφορος Αργύρης Καρράς
Σύμβουλος Χριστόφορος Μέξας
Σύμβουλος Γιώργος Μυλωνάς
Σύμβουλος Γιώργος Μεντζελόπουλος
Σύμβουλος Λυμπάρης Κεβορκιάν
Σύμβουλος Νίκος Βλαχάκης
Σύμβουλος Νεκτάριος Κόχυλας
Σύμβουλος Ιωάννης Αγγελής
Αναπληρωτής Σύμβουλος Παναγιώτης Σάρδης
Αναπληρωτής Σύμβουλος Αδαμαντία Πικράκη

Απάντηση