Ελληνική Ένωση Αλουμινίου: Απονομή Άδειας Qualicoat No 3704 στην εταιρεία Aluset Rom

Στις 25/02/2019 το Συμβούλιο Πιστοποίησης της ΕΕΑ-ΑΜΚΕ αποφάσισε να απονεμηθεί νέα Άδεια – Πιστοποιητικό Qualicoat στην εταιρεία Aluset Rom που βρίσκεται στην Ρουμανία, μετά από 2 επιτυχημένες αρχικές επιθεωρήσεις.


Η εταιρεία κατέχει πλέον την Άδεια/Πιστοποιητικό Qualicoat No 3704.

Έτσι η ΕΕΑ-ΑΜΚΕ έχει πιστοποιήσει μέχρι σήμερα 3 εταιρείες στην Ρουμανία με σήμα Qualicoat.

Απάντηση