Ελληνική Ένωση Αλουμινίου: Στατιστικά στοιχεία κλάδου για το 2016

Ελληνική Ένωση Αλουμινίου Στατιστικά 2016
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2016, οι εξαγωγές του κλάδου του αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 5,5% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας και τον κατατάσσουν ως εξής, ανάμεσα στους 99 κλάδους της συνδυασμένης ονοματολογίας.
  • 2ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με 1395 εκατ.€ περίπου παρουσιάζοντας μείωση κατά 1% περίπου σε σχέση με το 2015.
  • 2ος καλύτερος από πλευράς θετικού εμπορικού ισοζύγιο, 640 εκατ.€ περίπου παρουσιάζοντας πτώση κατά 3,5% σε σχέση με το 2015.

Πρώτες ύλες (Πρωτόχυτο & Δευτερόχυτο αλουμίνιο)

Οι πωλήσεις πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου το 2016 αυξήθηκαν πάνω από 4% σε σχέση με το 2015.

Η εγχώρια αγορά που απορρόφησε το 45% των πωλήσεων, σημείωσε αύξηση κατά 10%, ενώ οι εξαγωγές παρέμειναν αμετάβλητες και αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 55%.

Πρώτη Μεταποίηση (Έλαση, Διέλαση)

  • Οι πωλήσεις προϊόντων έλασης τo 2016 παρουσίασαν αύξηση λίγο πάνω από 4%. Η εγχώρια αγορά -που απορρόφησε το 13% των συνολικών πωλήσεων- σημείωσε αύξηση κατά 4,5% περίπου σε σχέση με το 2015, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν και αυτές κατά 4% περίπου.
  • Οι πωλήσεις προϊόντων διέλασης το 2016 σημείωσαν αύξηση πάνω από 16% σε σχέση με το 2015. Η εγχώρια αγορά -που απορρόφησε το 29% των συνολικών πωλήσεων- σημείωσε αύξηση κατά 9% περίπου σε σχέση με το 2015, με τις οι εξαγωγές που απορροφούν πλέον το 71% των πωλήσεων να αυξάνονται εντυπωσιακά κατά 20% περίπου.
Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση