Ελληνική Ένωση Αλουμινίου: Eκδήλωση ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση «Τεχνίτη Κατασκευής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου»

Η  Ελληνική Ένωση Αλουμινίου AMKE,  διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012, διοργανώνει εξετάσεις για την πιστοποίηση προσώπων ως προς το Σχήμα Πιστοποίησης «Τεχνίτης Κατασκευής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου για Πόρτες – Παράθυρα – Εξώφυλλα».


Οι εξετάσεις αποτελούνται από θεωρητικό  και πρακτικό μέρος, απαιτούν την φυσική παρουσία του υποψηφίου στο εξεταστικό κέντρο και πραγματοποιούνται με  την παρουσία εκπροσώπου της ΕΕΑ ΑΜΚΕ.

Για να λάβει μέρος κάποιο ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε εξετάσεις θα πρέπει να αποστείλει συμπληρωμένη την Αίτηση Υποψηφίου (εδώ σε μορφή docx και  pdf) με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΕΑ ΑΜΚΕ προς αξιολόγηση.  

Μετά την αξιολόγηση  η ΕΕΑ ΑΜΚΕ θα σας απαντήσει εάν  είστε επιλέξιμος για την εν λόγω εξέταση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στο Σχήμα Πιστοποίησης, θα σας αποστείλει όλο το σχετικό  ενημερωτικό υλικό  και θα σας ενημερώσει για την ακριβή ημερομηνία εξέτασης. 

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Είμαστε στην διάθεσή σας και θα χαρούμε πολύ να συνεργαστούμε. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, την εξεταστική διαδικασία, το κόστος πιστοποίησης και γενικά υποβολή ερωτημάτων μπορείτε να απευθύνεστε στην EEA AMKE (κα. Χ. Μακαρατζή admin@aluminium.org.gr, 210 72 56 130).  

Απάντηση