Ελληνική Ένωση Αλουμινίου ΑΜΚΕ: Εξετάσεις πιστοποίησης για Τεχνίτες Κατασκευής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου στην Αθήνα

Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου AMKE, διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012, διοργανώνει εξετάσεις για την πιστοποίηση προσώπων ως προς το Σχήμα Πιστοποίησης «Τεχνίτης Κατασκευής Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Αλουμινίου για Πόρτες – Παράθυρα – Εξώφυλλα» στην Αθήνα.


Οι εξετάσεις αποτελούνται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος, απαιτούν τη φυσική παρουσία του υποψηφίου και θα πραγματοποιηθούν η μεν θεωρητική στην Αθήνα στις 20 Μαϊου η δε πρακτική στις 30 και 31 Μαϊου στο εξεταστικό κέντρο EUROPA (Οινόφυτα).

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη την Αίτηση (εδώ σε μορφή docx και pdf) με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΕΑ ΑΜΚΕ προς αξιολόγηση.

Μετά την αξιολόγηση, η ΕΕΑ ΑΜΚΕ θα ενημερώσει τον κάθε υποψήφιο εάν είναι επιλέξιμος για τις εξετάσεις, θα αποστείλει επιπλέον ενημερωτικό υλικό και το πρόγραμμα εξέτασης.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι ενδιαφερόμενοι για πιστοποίηση καλούνται  να υποβάλουν έγκαιρα αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίεςσχετικάμε τις προϋποθέσεις συμμετοχής, την εξεταστική διαδικασία και το κόστος πιστοποίησης επισκεφθείτε  τη διεύθυνση https://aluminium.org.gr/exetaseis-pistopoiisis/  ή  απευθυνθείτε στην EEA AMKE  admin@aluminium.org.gr, 210 72 56 130.

Απάντηση