ΕΛΙΠΥΚΑ: Υποστηρίζει τις προσπάθειες του ΠΣΕΜ

ΕΛΙΠΥΚΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιάννης Κοντούλης ανακοίνωσε την Πιστοποίηση Μονωτών.


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εταιρειών Μόνωσης (ΠΣΕΜ), οργάνωσε το Σάββατο, 26/1/2019, εκδήλωση για την Πιστοποίηση Μονωτών στην Αίγλη του Ζαππείου, στο πλαίσιο των ημερίδων για την Παθολογία Κτιρίων.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ), Γιάννης Κοντούλης, χαιρέτισε την εκδήλωση του ΠΣΕΜ, αναφέροντας ότι το ΕΛΙΠΥΚΑ έχει σαν κύριο σκοπό του την προστασία της ανθρώπινης ζωής, υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας μέσω της τήρησης των κανονισμών στην πράξη ανάμεσα στους οποίους και ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων ΠΔ 41/2018, που είναι σε ισχύ από πέρυσι.

Για να γίνει αυτό, δήλωσε, ότι είναι απαραίτητο να έχουμε σωστά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.

Είναι λοιπόν κρίσιμη η διαδικασία της εκπαίδευσης τεχνιτών που αρχίζει ο ΠΣΕΜ.

Το ΕΛΙΠΥΚΑ υποστηρίζει τις προσπάθειες του ΠΣΕΜ και θέτει στη διάθεσή του τις υπηρεσίες του για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικού πλαισίου που να περιλαμβάνει ορθές πρακτικές για την πυροπροστασία, θεωρώντας ότι η εκπαίδευση, αλλά και η πιστοποίηση των εφαρμοστών είναι κρίσιμη για την ορθή εφαρμογή των όσων προδιαγράφονται από τους νόμους και τους κανονισμούς.

Απάντηση