Ελαφρώς πεσμένη η οικοδομική δραστηριότητα το πρώτο εξάμηνο του ’18

οικοδομική-δραστηριότητα

Ελαφρώς πεσμένη είναι η οικοδομική δραστηριότητα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει μηνιαίως η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και συγκέντρωσε ο “Χ” για όλο το πρώτο εξάμηνο του 2018, συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2017, καταγράφεται μία μικρή μείωση, που μεταφράζεται σε 26 λιγότερες οικοδομικές άδειες.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την έρευνα το πρώτο εξάμηνο του 2017 (ήτοι μήνες Ιανουάριος – Ιούνιος) σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εκδόθηκαν 227 οικοδομικές άδειες που αντιστοιχούν σε οικοδομική επιφάνεια συνολικά 47,5 χιλ m2, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 (ήτοι μήνες Ιανουάριος – Ιούλιος) σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εκδόθηκαν 201 άδειες που αντιστοιχούν σε οικοδομική επιφάνεια συνολικά 43,1 χιλ m2.

Πρόκειται για την συνολική οικοδομική δραστηριότητα, ιδιωτική και δημόσια στους πέντε νομούς, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος.

Πανελλαδικά, την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2017 έως τον Ιούνιο 2018, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 14.404 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.090,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 13.562,9 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2016 – Ιουνίου 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 5,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 15,6% στην επιφάνεια και κατά 17,5% στον όγκο.

Επιμεριστικά ανά μήνες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τα συγκριτικά ανά μήνα στοιχεία έχουν ως εξής:

  • Ιανουάριος 2017: 25 άδειες – 2,7 χιλ m2 επιφάνεια / Ιανουάριος 2018: 35 – 6,2 χιλ m2 επιφάνεια. Άρα, 40% αύξηση στις άδειες και 124,27% αύξηση στις επιφάνειες.
  • Φεβρουάριος 2017: 27 άδειες – 7,8 χιλ m2 επιφάνεια / Φεβρουάριος 2018: 26 άδειες – 3,6 χιλ m2 επιφάνεια. Άρα, 3,7% μείωση στις άδειες και 53,3% μείωση στις επιφάνειες.
  • Μάρτιος 2017: 40 άδειες – 15,8 χιλ m2 επιφάνεια / Μάρτιος 2018: 41 άδειες – 8,8 χιλ m2 επιφάνεια. Άρα, 2,5% αύξηση στις άδειες και 44,2% μείωση στις επιφάνειες.
  • Απρίλιος 2017: 51 άδειες – 8,5 χιλ m2 επιφάνεια / Απρίλιος 2018: 29 άδειες – 5,5 χιλ m2 επιφάνεια. Άρα, 43,1% μείωση στις άδειες και 34,5% μείωση στις επιφάνειες.
  • Μάρτιος 2017: άδειες 35 – 5,2 χιλ m2 επιφάνεια / Μάρτιος 2018: άδειες 35 – 13 χιλ m2 επιφάνεια. Άρα, 0% διακύμανση στις άδειες και 147,1% αύξηση στις επιφάνειες.
  • Ιούνιος 2017: άδειες 49 – 7,5 χιλ m2 επιφάνεια / Ιούνιος 2018: άδειες 35 – 6 χιλ m2 επιφάνεια. Άρα, 28,6% μείωση στις άδειες και 20,8% μείωση στις επιφάνειες.

Πηγή: xronos.gr

Απάντηση