Εκδήλωση: «Ενεργειακοί Έλεγχοι και Ενεργειακή Αποδοτικότητα Υφισταμένων Κτιρίων» 6 Απριλίου 2017

Ενεργειακοί Έλεγχοι και Ενεργειακή Αποδοτικότητα Υφισταμένων Κτιρίων

Το Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE διοργανώνει στην Αθήνα Εκδήλωση Τεχνικής Ενημέρωσης με θέμα «Ενεργειακοί Ἐλεγχοι και Ενεργειακή Αποδοτικότητα Υφισταμένων Κτιρίων» την Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα. Δεν υπάρχει κόστος συµµετοχής αλλά απαιτείται εγγραφή ηλεκτρονικά στο www.ashrae.gr µέσω του συνδέσµου της εκδήλωσης.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει:

17:00 – 17:45
Προσέλευση – Καφές. Έκθεση Χορηγών Ελληνικού Παραρτήµατος

17:45 – 18:00
Χαιρετισµός Ελληνικού Παραρτήµατος

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:00 – 18:45
Πρότυπα & Οδηγίες της ASHRAE για Ενεργειακούς Ελέγχους & Ενεργειακή Αποδοτικότητα Υφισταµένων Κτιρίων – Μέρος Ι.
Εισηγητής: Άλκης Τριανταφυλλόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Menerga Hellas, Hellenic Chapter President-Elect

18:45 – 19:00
Συζήτηση

19:00 – 19:45
Πρότυπα & Οδηγίες της ASHRAE για Ενεργειακούς Ελέγχους & Ενεργειακή Αποδοτικότητα Υφισταµένων Κτιρίων – Μέρος ΙΙ.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λάσκος, Πολιτικός Μηχανικός, ASHRAE BEMP, Energy Planning & Savings Consultant, Energy & Building

19:45 – 20:00
Συζήτηση

20:00 – 21:00
Μπουφές, Έκθεση Χορηγών Ελληνικού Παραρτήµατος

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Βεβαίωση παρακολούθησης της τεχνικής εκδήλωσης δίνεται µόνο στα Μέλη και τους Φοιτητές της ASHRAE, και µόνο κατόπιν επικοινωνίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ASHRAE:

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να γίνουν µέλη της ASHRAE & του Ελληνικού Παραρτήµατος, µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Δηµήτρη Δαλαβούρα, Πρόεδρο Επιτροπής Υποστήριξης Μελών (email: dimitris@general-refrigeration.gr) ή να κάνουν την εγγραφή τους στην ASHRAE, κατευθείαν από την ιστοσελίδα της ASHRAE στη διεύθυνση www.ashrae.org.

* Το B2Green.gr υποστηρίζει τις εργασίες της εκδήλωσης ως μόνιμος χορηγός επικοινωνίας του Ελληνικού Παραρτήματος της ASHRAE

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση