2020

Ειδήσεις Δόμησης – Νέα Δόμησης (έτος 2020)

Ενεργειακή κλάση σε όλες τις αγγελίες ακινήτων από 1η Ιανουαρίου

Το ΥΠΕΝ εξέδωσε λεπτομερή εγκύκλιο με στοιχεία ΔΕΠΕΑ/111748/705/19.11.2020 και θέμα «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν.4122/2013 για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων», με την οποία αναλύονται οι νέοι κανόνες σε σχέση με την...