2019

Ειδήσεις Δόμησης – Νέα Δόμησης (έτος 2019)

Αλληλένδετες η ενεργειακή και σεισμική αναβάθμιση των κτιρίων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών (ECCE) εξήγγειλε ότι το 2020 θα είναι το έτος του «3S Approach – Safe, Sound and Sustainable», με στόχο τη μείωση της στατικής και σεισμικής διακινδύνευσης αλλά και τη βελτίωση της...