2017

Ειδήσεις Δόμησης – Νέα Δόμησης (έτος 2017)

Κέντρο ενημέρωσης & κατάρτισης για τα κτίρια ΝΖΕΒ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ) στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος FIT-TO-NZEB, στο οποίο συμμετέχει, αναζητά προς παραχώρηση υφιστάμενο κτίριο στο Λεκανοπέδιο Αττικής για τη δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης...