2016

Ειδήσεις Δόμησης – Νέα Δόμησης (έτος 2016)

Passivistas: Τα ενεργειακά αποτελέσματα του 2016

Παρουσιάζουμε σήμερα σε διαγράμματα τα συνολικά αποτελέσματα της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου, έτσι όπως αποτυπώθηκαν στα μετρητικά συστήματα του, ενώ παράλληλα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα αυτά με τους υπολογισμούς που...