2014

Ειδήσεις Δόμησης – Νέα Δόμησης (έτος 2014)

Έρευνα οικοδομικής δραστηριότητας: Σεπτέμβριος 2014

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2014 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές...