2013

Ειδήσεις Αρχιτεκτονικής – Νέα Αρχιτεκτονικής (έτος 2013)

Απονομή Βραβείων Αρχιτεκτονικής 2013

Το υψηλό επίπεδο των συμμετοχών, κυρίως στην κατηγορία της κατοικίας, έκανε δύσκολη τη ζωή της κριτικής επιτροπής που θα αποφάσιζε για τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2013 εξετάζοντας έργα 91 συνολικά συμμετοχών, τα οποία είχαν...