2014

Ειδήσεις Αλουμινίου – Νέα Αλουμινίου (έτος 2014)

Η νέα εταιρική ταυτότητα της ELVIAL

Ο νέος κύκλος της ELVIAL σηματοδοτείται από την ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας, μια εξολοκλήρου ανανεωμένη εταιρική εικόνα. Η νέα αυτή εταιρική εικόνα αποτελεί μέρος της γενικής φιλοσοφίας της εταιρείας για τη συνεχή...