Εγκαινιάστηκε ο νέος μεγάλος φωτοβολταϊκός σταθμός που κατασκεύασε η ΜΕΤΚΑ στο Ιράν

ΜΕΤΚΑ, φωτοβολταϊκός σταθμός
Ένα νέο μεγάλο φωτοβολταϊκό σταθμό, που κατασκευάστηκε σε συνεργασία της ιρανικής Ghadir Electricity and Energy Company με τη ΜΕΤΚΑ εγκαινίασε το Ιράν. Η εγκατάσταση έχει συνολική ισχύ 10 MW και βρίσκεται κοντά στην πόλη Ισφαχάν και καλύπτει έκταση 20 εκταρίων.

Η κατασκευή διήρκησε 7 μήνες και το συνολικό ύψος της επένδυσης έφτασε τα 15 εκατ. δολάρια περίπου. Η εγκατάσταση αποτελείται από περίπου 39000 πάνελ, τα οποία είναι εφοδιασμένα με σύγχρονη τεχνολογία ανίχνευσης.

Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της παραγόμενης ισχύος, έχει ήδη συναφθεί συμφωνία με τον Οργανισμό Ανανεώσιμης Ενέργειας του Ιράν (SUNA) για περίοδο 20 ετών.

Τα περιθώρια για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στο Ιράν είναι πολύ μεγάλα, καθώς η χώρα έχει θέσει στόχο για 5 GW από ΑΠΕ μέχρι το 2020, ενώ μέχρι σήμερα η συμμετοχή τον ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή είναι πολύ μικρή.

Το γεγονός αυτό έχει προσελκύσει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον από κορυφαίες εταιρείες διεθνώς, με το Ιράν να στοχεύει σε άμεσες ιδιωτικές επενδύσεις 10 δισ. δολαρίων μέχρι το 2018 και 60 δισ. δολαρίων μέχρι το 2025.

Προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας, ήδη λαμβάνουν χώρα σημαντικά έργα αναβάθμισής του.

Πηγή: energypress.gr

Απάντηση