ΕΕΑ: Πρώτη Πιστοποίηση Qualisteelcoat μονάδας βαφής χάλυβα στην Analko Ρουμανίας

ΕΕΑ-Analko Ρουμανίας

Η Ε.Ε.Α. – ΑΜΚΕ διαθέτει από το 2017, την εξουσιοδότηση να απονέμει, σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού το διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα ποιότητος Qualisteelcoat, σε μονάδες Βαφής Χάλυβα.

Μετά από επιτυχημένη επιθεώρηση στην μονάδα της Analko Ρουμανίας και μετά από τις επιτυχημένες εργαστηριακές δοκιμές στα απαιτούμενα δοκίμια στην μονάδα απονεμήθηκε το Σήμα Ποιότητος-Άδεια Qualisteelcoat Ε-3701 κλάσης Διάβρωσης C4 για βαφή χάλυβα μετά από μηχανική επεξεργασία και με 2 στρώματα πούδρας βαφής.

Το Σήμα Ποιότητος-Άδεια Qualisteelcoat απονέμεται σε μονάδες βαφής χαλύβδινων επιφανειών και βεβαιώνει ότι η μονάδα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των τεχνικών Προδιαγραφών Qualisteelcoat.

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση