ΕΕΑ: Πρώτη Πιστοποίηση Qualisteelcoat μονάδας βαφής χάλυβα στην Ελλάδα στην εταιρεία Electrovam

ΕΕΑ-Electrovam

Η Ε.Ε.Α. διαθέτει από το 2017, την εξουσιοδότηση να απονέμει, σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού το διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα ποιότητος Qualisteelcoat, σε μονάδες βαφής χάλυβα.

Μετά από επιτυχημένη επιθεώρηση από την ΕΕΑ-ΑΜΚΕ τον Σεπτέμβριο του 2018 και μετά την ολοκλήρωση με επιτυχία των απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών σε διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο, απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, στη μονάδα Βαφής Χάλυβα της “Electrovam-ΑΦΟΙ ΗΛΙΑΔΗ” στην Θεσσαλονίκη, το  Σήμα Ποιότητος-Άδεια QUALΙSTEELCOAΤ  Ε-1000, που καλύπτει τις κλάσεις Διάβρωσης:

  • μέχρι C4-Η για βαφή χάλυβα μετά από μηχανική+χημική επεξεργασία και 2 στρώματα πούδρας βαφής και
  • μέχρι C5-H για βαφή εν θερμώ γαλβανισμένου χάλυβα μετά από μηχανική+χημική επεξεργασία και 2 στρώματα πούδρας βαφής.

Το Σήμα Ποιότητος-Άδεια QUALΙSTEELCOAΤ απονέμεται σε μονάδες βαφής χαλύβδινων επιφανειών και βεβαιώνει ότι η μονάδα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των τεχνικών Προδιαγραφών QUALΙSTEELCOAT. 


Απάντηση