ΕΕΑ – Κουφώματα αλουμινίου: Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

ενέργεια

Βελτιώστε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και εξασφαλίστε επιδότηση επί της συνολικής δαπάνης που θα πραγματοποιηθεί.


Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν εξοικονομούν ενέργεια, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, αυξάνουν την εμπορική αξία της κατοικίας και το πιο σημαντικό, είναι εναρμονισμένες με την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της χώρας μας και τη μετάβαση σε μία πιο πράσινη οικονομία.

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: εδώ

Επικοινωνήστε με ένα μέλος της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου:

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Απάντηση