Ελληνική Ένωση Αλουμινίου: Ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και εξαγωγικός ο κλάδος του αλουμινίου το 2018

ΕΕΑ-αλουμίνιο

Με θετικές προοπτικές τα επόμενα χρόνια ο κλάδος του αλουμινίου. Τριπλασιάστηκαν οι εξαγωγές την τελευταία δεκαετία, καθώς ξεπέρασαν τα €1,9 δις το 2018.


Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 2018, οι εξαγωγές του Ελληνικού κλάδου αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 5,7% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 2018, οι εξαγωγές του Ελληνικού κλάδου αλουμινίου αντιπροσώπευαν το 5,7% περίπου των συνολικών εξαγωγών της χώρας.

Έτσι ο κλάδος, συμπεριλαμβανομένων του βωξίτη και της αλουμίνας, που είναι ιδιαίτερα γνωστός και ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές, κατατάσσεται, ανάμεσα στους 99 κλάδους της συνδυασμένης ονοματολογίας, ως:

  • Ο 1ος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με 1.906 εκατ.€ περίπου αξία εξαγωγών, εξαιρουμένων των ορυκτών καυσίμων, παρουσιάζοντας αύξηση πάνω από 10 % σε σχέση με το 2017, και
  • Ο 2ος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, 773 εκατ.€ περίπου, μετά τον κλάδο των παρασκευασμένων λαχανικών, σημειώνοντας αύξηση κατά 3% περίπου σε σχέση με το 2017.

Ειδικότερα,

  • Οι πωλήσεις πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου το 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 2% σε σχέση με το 2017, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 58% των πωλήσεων.
  • Οι πωλήσεις προϊόντων πρώτης μεταποίησης το 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 8% σε σχέση με το 2017. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε μόλις το 17% των πωλήσεων σημειώνοντας όμως αύξηση κατά 6% σε σχέση με το 2017, ενώ οι εξαγωγές απορρόφησαν το 83% των πωλήσεων, αυξανόμενες και αυτές κατά 8% περίπου.

Αναλυτικότερα για την πρώτη μεταποίηση:

  • Οι πωλήσεις προϊόντων έλασης τo 2018 παρουσίασαν αύξηση κατά 5% περίπου. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε το 12% των συνολικών πωλήσεων και σημείωσε μείωση κατά 2% περίπου σε σχέση με το 2017. Οι εξαγωγές, αποτελούν το 88% των πωλήσεων και αυξήθηκαν κατά 6% περίπου σε σχέση με το 2017. Οι εξαγωγές κατευθύνθηκαν κατά 50% στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης. Η κύρια αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα έλασης είναι η συσκευασία τόσο στην εγχώρια αγορά ( 65%) όσο και στις εξαγωγές με περίπου 50%.
  • Ο κλάδος της διέλασης συνέχισε την ανάκαμψή του και οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων διέλασης το 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 16% περίπου σε σχέση με το 2017. Η εγχώρια αγορά απορρόφησε το 28% των συνολικών πωλήσεων και σημείωσε αύξηση, για 3η συνεχόμενη μετά το 2007, κατά 18% περίπου σε σχέση με το 2017. Οι εξαγωγές τέλος που απορρόφησαν το 73% των πωλήσεων αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 15% περίπου σε σχέση με το 2017. Οι εξαγωγές κατευθύνθηκαν πάνω από το 60% στις απαιτητικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Η κύρια αγορά που απευθύνονται τα προϊόντα διέλασης είναι η οικοδομή τόσο στην εγχώρια αγορά (73%) όσο και στις εξαγωγές (30%) αξιοποιώντας τα διεθνώς πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου των Ελληνικών εταιρειών.

Όπως φαίνεται και στα παρακάτω γράφημα οι εξαγωγές της βιομηχανίας αλουμινίου από €600 εκ. το 2009 τριπλασιάστηκαν στα €1,9 δις το 2018 με σταθερή αύξηση κάθε χρόνο.

ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ*: ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΞΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2007 -2018 ( ευρώ)

*Δεν συμπεριλαμβάνονται βωξίτης και αλουμίνα

ΘΕΤΙΚΑ Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Το άμεσο μέλλον (2019-2022) για τη βιομηχανία αλουμινίου διαφαίνεται θετικό.

Στην εγχώρια αγορά αναμένεται περαιτέρω αύξηση της ζήτησης στον τομέα της οικοδομής λόγω των μεγάλων τουριστικών/οικιστικών έργων και του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ».

Παράλληλα στις διεθνείς αγορές παρατηρείται μια συνεχώς αύξουσα ζήτηση αλουμινίου στη βιομηχανία ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών και σε μεγάλα οικιστικά έργα.

Το αλουμίνιο θεωρείται το σύγχρονο βιομηχανικό υλικό και η παγκόσμια ζήτηση θα διπλασιαστεί έως το 2050.

Για την ικανοποίηση της αυξημένης ζήτησης δρομολογούνται νέες επενδύσεις ύψους μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την εγκατάσταση νέων μονάδων για παραγωγή προϊόντων αιχμής για τους κλάδους της α΄ύλης, της έλασης και διέλασης, την έρευνα και ανάπτυξη διεθνώς πιστοποιημένων συστημάτων αλουμινίου για πόρτες/ παράθυρα, καθώς και υποδομές για την κυκλική οικονομία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

  • ΜΕΓΕΘΟΣ: Αποτελείται από 3.000 μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια μεταποίησης και εμπορίου
  • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Απασχολεί άμεσα 20.000 άτομα
  • ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ: 3 – 4 στάδια μεταποίησης από την εξόρυξη του βωξίτη μέχρι τα διεθνώς πιστοποιημένα τελικά προϊόντα (Δικαίως ονομάζεται το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ»)
  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ: Παραγωγικές μονάδες, ιδιόκτητα δίκτυα διανομών και εμπορική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.), είναι ο κλαδικός σύνδεσμος των βιομηχανιών – βιοτεχνών αλουμινίου στην χώρα μας.

Είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως μέλη της εταιρείες και συνδέσμους του κλάδου, που δραστηριοποιούνται από την εξόρυξη του βωξίτη και την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου μέχρι και τη μεταποίηση του μετάλλου για την παραγωγή προϊόντων για διάφορες εφαρμογές και χρήσεις.

Η Ε.Ε.Α., πέραν των άλλων δραστηριοτήτων, σκοπό έχει την προβολή και την προώθηση της χρήσης των προϊόντων αλουμινίου, τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά.

Η Ε.Ε.Α. αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας των μελών της με τους Ελληνικούς Δημόσιους Οργανισμούς, εκπροσωπεί τον κλάδο στους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς και υποστηρίζει τεκμηριωμένα τις θέσεις των μελών της.

Η Ε.Ε.Α. συμμετέχει ως εταίρος στην ΕΕΑ – ΑΜΚΕ που είναι διαπιστευμένος Φορέας από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το EN ISO/IEC 17065 για τα πιστοποιητικά QUALICOAT & QUALANOD.

Απάντηση