ΕΕΑ ΑΜΚΕ – Εταιρείες με Πιστοποιητικά Ποιότητας

ΕΕΑ ΑΜΚΕ - Εταιρείες με Πιστοποιητικά Ποιότητας

Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου AMKE, ως Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προϊόντων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065 για την απονομή και διατήρηση των σημάτων Qualanod και Qualicoat και εξουσιοδοτημένος Φορέας για την απονομή και διατήρηση των σημάτων Qualideco και Qualisteelcoat, διενεργεί επιθεωρήσεις και ελέγχους σε μονάδες με παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα και σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού.


Στα πλαίσια της δραστηριότητάς αυτής, ανακοινώνει ότι οι εταιρείες που κατέχουν πιστοποιητικά ποιότητας με ισχύ μέχρι το τέλος του 2022 είναι οι εξής:

Α. QUALANOD

Α1. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΟΔΙΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ( κατ΄αύξοντα αριθμό αδείας)

ΕΕΑ ΑΜΚΕ - Εταιρείες με Πιστοποιητικά Ποιότητας

B. QUALICOAT

B1. ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ( κατ΄αύξοντα αριθμό αδείας)

ΕΕΑ ΑΜΚΕ - Εταιρείες με Πιστοποιητικά Ποιότητας

B2. ΠΟΥΔΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

Εγκρίσεις QUALICOAT σε συστήματα πουδρών βαφής

ΕΕΑ ΑΜΚΕ - Εταιρείες με Πιστοποιητικά Ποιότητας

B3. ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εγκρίσεις QUALICOAT σε χημικά συστήματα παθητικοποίησης

Γ. QUALIDECO

Γ1. ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Άδειες QUALICOAT/ QUALIDECO ( κατ΄αύξοντα αριθμό αδείας)

ΕΕΑ ΑΜΚΕ - Εταιρείες με Πιστοποιητικά Ποιότητας

Γ2. ΠΟΥΔΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΣΟΥΜΠΛΙΧΡΩΜΙΑ

Άδεια QUALICOAT/ QUALIDECO παραγωγής πουδρών βαφής για σουμπλιχρωμία

ΝΕΟΚΕΜ
Εγκρίσεις QUALICOAT/ QUALIDECO σε συστήματα πουδρών βαφής

ΕΕΑ ΑΜΚΕ - Εταιρείες με Πιστοποιητικά Ποιότητας

Δ. QUALISTEELCOAT

Δ1. ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΧΑΛΥΒΑ

ΕΕΑ ΑΜΚΕ - Εταιρείες με Πιστοποιητικά Ποιότητας

Δ2. ΠΟΥΔΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΧΑΛΥΒΑ

Εγκρίσεις QUALISTEELCOAT σε συστήματα πουδρών βαφής

Πηγή: aluminium.org.gr

Απάντηση