Δούκας: Μείωνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα για έναν καλύτερο κόσμο

Δούκας-FSC

Στη Δούκας, αντικαθιστούμε το κλασικό χαρτί εκτύπωσης σε όλους τους τυπωμένους καταλόγους μας, με χαρτί από υπεύθυνες πηγές που φέρουν την πιστοποίηση FSC ® Forest Stewardship Council (FSC).


Στόχος της εταιρείας Δούκας είναι να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα για έναν καλύτερο κόσμο.

Ανακαλύψτε την ειδική σήμανση στο οπισθόφυλλο του κάθε καταλόγου μας.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.fsc.org

Απάντηση