Δούκας ΑΒΕΕ: Θωρακισμένες Πόρτες Πυρασφάλειας

Δούκας ΑΒΕΕ: Θωρακισμένες Πόρτες Πυρασφάλειας

Οι Θωρακισμένες Πόρτες Πυρασφάλειας της Δούκας ΑΒΕΕ είναι ένα πολύ αξιόπιστο και λειτουργικό προϊόν που πληροί τις πιο αυστηρές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την θωράκιση, την θερμομόνωση, την ακουστική μόνωση και την πυραντοχή.


Το πλαίσιο της πόρτας είναι κατασκευασμένο από ατσάλινο προφίλ 70×50 με διακοσμητικές λωρίδες εξωτερικά (προαιρετικά) και τοποθετείται στον τοίχο με μεταλλικά βύσματα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η απαραίτητη αντοχή.

Οι πόρτες είναι κατασκευασμένες σε πολλά στρώματα υλικών με πάχους φύλλου 80mm.

Στο μέσο του φύλλου της πόρτας υπάρχει κατασκευή από χαλύβδινα προφίλ με προστατευτικό πλέγμα.

Πιστοποιημένη και ελεγμένη κατά EN 16034-1.- EN 1627:2012.- Κατηγορίας ΙΙΙ (RC3)

Απάντηση