Διψήφια αύξηση στην εγχώρια οικοδομική δραστηριότητα τον Οκτώβριο 2018

οικοδομική-δραστηριότητα

Τα προσωρινά στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το μήνα Οκτώβριο 2018.


Ειδικότερα:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά το μήνα Οκτώβριο 2018, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.595 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 408,5 χιλιάδες m2επιφάνειας και 1.921,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 23,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 26,0% στην επιφάνεια και κατά 22,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Οκτώβριο 2018 ανήλθαν σε 1.575 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 398,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.883,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 33,7% στην επιφάνεια και κατά 38,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Οκτώβριο 2018, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 20 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 9,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 38,2 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής  της  Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Οκτώβριο 2018, είναι 2,0%.

Κατά την περίοδο των  τελευταίων  δώδεκα  μηνών, δηλαδή από το  Νοέμβριο 2017 έως τον Οκτώβριο 2018, το  μέγεθος της Συνολικής  Οικοδομικής  Δραστηριότητας  (Ιδιωτικής και Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 15.118 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.334,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14.570,1 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2016 – Οκτωβρίου 2017 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 9,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 18,2% στην επιφάνεια και κατά 16,1% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2017 – Οκτωβρίου 2018, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 17,6% στην επιφάνεια και κατά 16,2%  στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2016 – Οκτωβρίου 2017.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,3%.

Το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 10,9% στον αριθμό των  οικοδομικών αδειών, κατά 20,1% στην επιφάνεια και κατά 17,9% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του έτους 2017.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 10,6% στον αριθμό των  οικοδομικών αδειών, κατά 19,9% στην επιφάνεια και κατά 18,8% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2017.

Πηγή: michanikos-online.gr

Απάντηση