Δήμος Μυκόνου: Συνεργασία με υπουργείο Ναυτιλίας και ΔΕΗ Ανανεώσιμες για τις ΑΠΕ

ΔΕΗ-Ανανεώσιμες-ΑΠΕ

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας (MOU) που αφορά στην αξιοποίηση των καλών πρακτικών αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (AΠΕ) και προστασίας του περιβάλλοντος, προχώρησαν ο αν. υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, ο δήμαρχος Μυκόνου κ. Κουκάς και ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ κ. Μοναχολιάς.

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει τη διερεύνηση για υλοποίηση έργων σχετικά με:

Τη διαχείριση αστικών αποβλήτων, με έμφαση στη μείωση, την περαιτέρω ανακύκλωση, αλλά και την εκμετάλλευση του υπολείμματος για παραγωγή καθαρής ενέργειας (w2e).

Την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε θέματα παραγωγής αλλά και θέματα εφαρμογής, με έμφαση σε θέματα μεταφορών όπως η ηλεκτροκίνηση οχημάτων και η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε πλοία από ξηράς, τεχνολογίας γνωστή και ως «cold-ironing».

Παράλληλα, βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου μνημονίου συνεργασίας είναι:

  • Η προστασία του περιβάλλοντος της Μυκόνου μέσω ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παραγωγής καθαρής ενέργειας.
  • Η διαχείριση και αξιοποίηση των αστικών αποβλήτων.
  • Η σημαντική εξοικονόμηση πόρων.
  • Η Δημοτική Αρχή Μυκόνου έθεσε ως προαπαιτούμενο στους «εταίρους» – το οποίο έγινε αποδεκτό – οποιαδήποτε μελέτη εκπονηθεί να έχει ως κυρίους άξονες την προστασία του ιδιαίτερου χαρακτήρα του νησιού, το σεβασμό στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία και να υπηρετεί τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

Από την πλευρά του το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνει την υποχρέωση προώθησης συγκεκριμένων θεσμικών ενεργειών που απαιτονται είτε απευθείας είτε σε συνεννόηση με φορείς της Κεντρικής, Αποκεντρωμένης και Αυτοδιοικητικής εξουσίας.

Ενώ η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση των σχετικών μελετών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών μικρής κλίμακας, συμβάλλοντας καθοριστικά στο πέρασμα του Δήμου Μυκόνου στη νέα εποχή της κυκλικής οικονομίας και της καθαρής ενέργειας.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι στο μνημόνιο συνεργασίας προβλέπεται και η εκπόνηση μελέτης από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ για την αξιοποίηση των δύο μύλων στη Χώρα Μυκόνου – ιδιοκτησίας Δήμου Μυκόνου – προκειμένου να λειτουργούν με ταυτόχρονη συμβολική παραγωγή αιολικής ενέργειας.

Απάντηση