Διεθνές Forum για το Ελληνικό Αλουμίνιο στις 20-21 Ιουνίου 2018

Ε.Ε.Α.-Forum

Η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.) διοργανώνει την Τετάρτη 20 και Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα στο Μέγαρο Μουσικής Διεθνές Forum με τίτλο «Ελληνικό Αλουμίνιο: Επενδύσεις, Εξωστρέφεια, Αειφορία».

Στόχος των διημέρων εκδηλώσεων είναι να αναδείξει τη σημασία τoυ κλάδου του αλουμινίου στην εθνική οικονομία, να αναλύσει τις διεθνείς εξελίξεις και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, να προδιαγράψει τις προοπτικές ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς και τις τάσεις στα προϊόντα, τις προδιαγραφές και τις αρχιτεκτονικές λύσεις. Τα παραπάνω θέματα θα αναλύσουν εξειδικευμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η υψηλού επιπέδου εκδήλωση απευθύνεται την πρώτη ημέρα κυρίως σε εκπροσώπους της Κυβέρνησης και της Πολιτείας, των Θεσμικών Οργάνων και των στελεχών του κλάδου και τη δεύτερη ημέρα κυρίως προς τους έλληνες αρχιτέκτονες, τους ενεργειακούς μηχανικούς και τους αλουμινοκατασκευαστές.

Παράλληλα με το Forum οργανώνεται για το διήμερο ειδική έκθεση των εταιρειών που θα είναι χορηγοί. Επίσης θα λάβουν χώρα εξειδικευμένα σεμινάρια σε τεχνικά θέματα.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν με την παραλαβή της σχετικής πρόσκλησης.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνείτε με την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (210 7256130-2, e-mail: info@aluminium.org.gr)

Απάντηση