Διαγωνισμός αντικατάστασης κουφωμάτων, προϋπολογισμού 375.000 ευρώ

διαγωνισμός-αντικατάστασης-κουφωμάτων

Εγκρίθηκαν μελέτη και όροι διακήρυξης που αφορούν στο διαγωνισμό του Δήμου Πετρούπολης για το έργο «Αντικατάσταση κουφωμάτων σε σχολικά κτίρια με ενεργειακά» προϋπολογισμού € 375.000,00 με το Φ.Π.Α.


Συγκεκριμένα, η μελέτη που εγκρίθηκε αφορά στην αντικατάσταση των κουφωµάτων και υαλοστασίων στα κτίρια των σχολείων των: 7ου ∆ηµοτικού, 10ου ∆ηµοτικού και 3ου Γυµνασίου του ∆ήµου Πετρούπολης, µε νέας τεχνολογίας πιστοποιηµένα κουφώµατα, των οποίων τα πλαίσια αλουµινίου θα είναι µε θερµοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες LAMINATED και χαµηλού συντελεστή θερµοπερατότητας και εκποµπής.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι:

  • Αποξήλωση των κουφωµάτων που θα αντικατασταθούν.
  • Αποξήλωση µε προσοχή και επανατοποθέτηση σιδεριών ασφαλείας, όπου αυτό απαιτείται.
  • Αντικατάσταση υπαρχόντων υαλοστασίων αλουµινίου και υαλοπινάκων µε νέα θερµοδιακοπτώµενα, µε διπλούς υαλοπίνακες µε διάταξη: LAMINATED (αντιβανδαλιστικός σάντουϊτς) 3mm+3mm εξωτερικά, ενώ εσωτερικά, υαλοπίνακες LAMINATED (αντιβανδαλιστικός σάντουϊτς) και ταυτόχρονα ενεργειακός για την παρεµπόδιση διαφυγής της θερµότητας προς τα έξω, µε το διάκενο 14mm µε 90% argon και 10% ξηρού αέρα µεταξύ τους.

Μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες του έργου, εδώ

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση