Δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών, Μαρτίου 2019

κατοικιών

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον αναθεωρημένο Δείκτη Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών, με έτος βάσης το 2015=100,0.


Η αναθεώρηση των δεικτών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (EK) 1165/98 βάσει του οποίου, για λόγους συγκρισιμότητας, οι εν λόγω δείκτες αναθεωρούνται κάθε πέντε (5) έτη και συγκεκριμένα με έτος βάσης τα έτη που λήγουν σε 0 και 5.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2018 παρουσίασε αύξηση 0,2%,

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάρτιο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,1%

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2018 – Μαρτίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2017-Μαρτίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,7%

Στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, είναι διαθέσιμο ενημερωτικό σημείωμα για την αναθεώρηση του δείκτη και χρονοσειρά των Δεικτών Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών.

Δείτε τα πλήρη στατιστικά του Μαρτίου, εδώ

Πηγή: b2green.gr

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση