Cosmos Aluminium: Κέρδη ρεκόρ – Ομολογιακό δάνειο 10 εκατ για νέα επένδυση

Η Cosmos Aluminium κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο προηγμένες τεχνολογικά εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη.


Kέρδη ρεκόρ κατέγραψε το 2018 η βιομηχανία Cosmos Alluminium του Ξενοφώντα Καντώνια, ο οποίος το 2017 κατέκτησε τον τίτλο του διεθνώς αναπτυσσόμενου επιχειρηματία στο διαγωνισμό της EY.

Ο Ξενοφών Καντώνιας, που έχει συνδέσει το όνομά του με τη βιομηχανία παραγωγής χαλιών, κουβερτών, φλοκάτης και μοκετών Βιοκαρπέτ και την Exalco, από κοινού με τους δύο γιους του, ίδρυσε το 2007 την Cosmos Aluminium, με την παραγωγή προφίλ αλουμινίου να ξεκινάει στο τέλος του καλοκαιριού του 2008.

Η μετατροπή της Cosmos Aluminium σε εξαγωγική υπερδύναμη υπήρξε ο απόλυτος στόχος της βιομηχανίας με έδρα την Λάρισα, η οποία, σήμερα, εξάγει το 99,7% των προϊόντων της σε 20 χώρες.

Κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο προηγμένες τεχνολογικά εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη και πρώτη στον Ελλαδικό χώρο, κάτι που πέτυχε μόνο μέσω των επενδύσεων.

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Cosmos Aluminium επενδύει περίπου 5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, από τα οποία 28 εκατ. αφορούν την αρχική επένδυση που περιελάμβανε δύο γραμμές παραγωγής, τέσσερις σταθμούς συσκευασίας και μία ρομποτική αποθήκη ετοίμου προϊόντος.

Ακολούθησε η επένδυση 10 εκατ. ευρώ με στόχο την υλοποίηση επεμβάσεων και βελτιώσεων σε μηχανές και λειτουργίες της παραγωγής.

Το 2018 ο κύκλος εργασιών της εταιρίας αυξήθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε στο ποσό των 105,7 εκατ ευρώ έναντι 78 εκατ ευρώ το 2017.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στη νέα γραμμή παραγωγής που ξεκίνησε να λειτουργεί το Μάρτιο του 2018 και είχε ως αποτέλεσμα η εταιρία να είναι σε θέση να εκτελείμεγαλύτερες παραγγελίες σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών οδήγησε και σε βελτίωση των μικτών κερδών από 10,1 εκατ ευρώ σε 11,7 εκατ ευρώ το 2018.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η εξεταζόμενη χρονιά να καταγράψει τα υψηλότερα καθαρά κέρδη από ενάρξεως λειτουργίας της εταιρίας ήτοι 4,8 εκατ. ευρώ έναντι 4,02 εκατ ευρώ το 2017.

Οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρίας ανέρχονται σε 8,7 εκατ ευρώ αυξημένες κατά 20,8% σε σχέση με την περσινή χρήση.

Η εν λόγω μεταβολή είναι σε ποσοστό μικρότερη τηςποσοστιαίας αύξησης του κύκλου εργασιών κατά 35,5% ήτοι 27,7 εκατ ευρώ, λόγω της βελτίωσης των ημερών είσπραξης από 33 ημέρες το 2017 σε 30 ημέρες το 2018 καθώς και του γεγονότος ότι ο μήνας Δεκέμβριος είναι ο μήνας που εκτελούνται οι λιγότερες παραγγελίες λόγω τηςμειωμένης ζήτησης.

Η βιομηχανία λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη 2 γραμμές διέλασης που της επιτρέπουν να διαχειριστεί κράματα αλουμινίου σχεδόν όλων των τύπων (ακόμα και ειδικών).

Για την ελαχιστοποίηση των νεκρών χρόνων στην παραγωγή και των περιθωρίων λάθους, η Cosmos Aluminium έχει επενδύσει σε μία ρομποτικής τεχνολογίας αποθήκη μήτρων χωρητικότητας άνω των 6.000 μητρών και σε ένα αυτόματο σύστημα διακίνησης και τοποθέτησης μητρών προς παραγωγή.

Το τμήμα συσκευασίας της Cosmos συγκεντρώνει 4 υπερσύγχρονες γραμμές συσκευασίας οι οποίες προσφέρουν περισσότερες από 10 τύπους συσκευασίας καλύπτοντας οποιαδήποτε απαίτηση συσκευασίας προκύψει.

Η αποθήκη της βιομηχανίας είναι μία κλειστού τύπου αποθήκη όπου ένα πλήρως ανεπτυγμένο σύστημα διαχείρισης αποθηκών (W.M.S.) ελέγχει με ρομπότ όλη τη διαδικασία αποθήκευσης των προφίλ.

H διοίκηση της εταιρείας διαβλέποντας περαιτέρω ευκαιρίες και δυνατότητες ανάπτυξης στον κλάδο του αλουμινίου αποφάσισε και υλοποίησε σχέδιο επέκτασής της με μια νέα επένδυση η οποία και ολοκληρώθηκε την 31/01/2018.

Στα πλαίσια της διασφάλισης χρηματοδότησης της προαναφερθείσας επένδυσης η διοίκηση έχει συνάψει ομολογιακό δάνειο ποσού 10,1 εκατ. ευρώ για να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της νέας επένδυσης και ενέταξε την ανωτέρω επένδυση σε αναπτυξιακό νόμο αναμένοντας τις τελικές εγκρίσεις από τις Δημόσιες Αρχές προκειμένου να διασφαλίσει περαιτέρω το πλάνο ανάπτυξής της.

Πηγή: bankingnews.gr

Απάντηση