Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις

Ελευθέριος Λοπαρνάκης – ΕΝΚΑΣ: Αναγκαία η ενίσχυση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τον Κλάδο, με άξονα την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τις νόμιμες επιχειρήσεις

Σε μία επίκαιρη συνέντευξη μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Profil, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστορικότερου Σωματείου της Ένωσης Νίκαιας στον Κλάδο του Αλουμινίου δίνουν τις απαντήσεις σε καίρια θέματα, που...