2019

Ενεργειακά Συστήματα (έτος 2019)

Exalco: Premium Door – Σύστημα εισόδου με την υψηλότερη θερμομόνωση

Η Premium Door της Exalco, το σύστημα εισόδου με την υψηλότερη θερμομόνωση, αποτελεί μία πρωτοπορία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, προσφέροντας πρωτοφανείς μονωτικές επιδόσεις εξίσου σε ψυχρά ή θερμά κλίματα.