2020

Προϊόντα Εταιρειών Αλουμινίου (έτος 2020)

Cal: Cobra – Διπλός σύρτης ασφαλείας για ανοιγόμενα πορτοπαράθυρα

Συνώνυμο της εφεύρεσης και της δημιουργικής φαντασίας, η επιχείρηση CAL υλοποιεί και παράγει εμπνευσμένα καινοτόμα εξαρτήματα αλουμινίου και όχι μόνο. Κάθε προϊόν της επιχείρησης είναι παγκοσμίως ΝΕΟ και είναι κατοχυρωμένο με...