2019

Προϊόντα Εταιρειών Αλουμινίου (έτος 2019)

Domus: Νέος Μηχανισμός Ανάκλισης X-100

Η κορυφαία ελληνική βιομηχανία εξαρτημάτων & προϊόντων ασφάλειας, ανακοινώνει την είσοδο του νέου μηχανισμού ανοιγοανάκλισης Χ-100 στην ελληνική και διεθνή αγορά.