2019

Περιοδικά Profil έτους 2019

Profil Energy 01|02.2019 No 94

Πολλές εκδηλώσεις Φορέων, Σωματείων, Βιομηχανιών και εταιριών πραγματοποιήθηκαν στον Κλάδο του Αλουμινίου το τελευταίο διάστημα και έχουν προγραμματιστεί στο επόμενο και άλλες. Ήδη η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου προγραμματίζει...