Ιστορία

Ιστορία Περιοδικού Profil

Profil Hellas – Ιούλιος 1997: Δημήτρης Τζίκας – Επώνυμη Συνέντευξη «Νέα επενδυτική χρονιά»

Στην παρουσίαση – πρόσωπα του Κλάδου Αλουμινίου – ο Δημήτρης Τζίκας (ιδιοκτήτης) μας αναφέρει την νέα επενδυτική χρονιά της Ελληνικής Βιομηχανίας Διέλασης Αλουμινίου «Elvial».