Ιστορία

Ιστορία Περιοδικού Profil

Profil Hellas – Σεπτέμβριος 1998: Διαφημίσεις και καταχωρήσεις εταιρειών

Φωτογραφικά στιγμιότυπα με ιστορικές καταχωρήσεις – διαφημίσεις εταιρειών πέραν των δύο δεκαετιών στον Κλάδο. Μόλις είχε κυκλοφορήσει το περιοδικό μας, το Profil Hellas, τεύχος Σεπτεμβρίου του ’98.