2019

Ειδήσεις Ενέργειας – Νέα Ενέργειας (έτος 2019)

RED II: Ο νέος χάρτης των ΑΠΕ για επενδύσεις 250 δις € στην ΕΕ

Η σταδιακή απανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα στην Ευρώπη και η γενικότερη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ρύπων απαιτεί αναμφίβολα, ισχυρές δομικές αλλαγές και μια συγκροτημένη στρατηγική.